ขั้นตอนการสมัครงาน

รูปแบบงาน
- เขียนลายมือ
- วาดรูป
- ระบายสี
- ร้อยลูกปัด
- ตัดไม้
- ขัดไม้
เงื่อนไข
- ต้องมีฝีมืออยู่แล้วเฉพาะสายงานนั้นๆ
- ต้องมีความชอบในงานที่ทำอยู่แล้ว(เพื่อผลงานที่ออกมาจะได้สมบูรณ์)
- ขยัน
- มีความอดทน
- ส่งงานตรงเวลา
- ทดสอบทำงาน กำหนดส่งไม่เกินอาทิตย์
- เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ใน อำเภอเมือง เชียงราย เท่านั้น (เพื่อสะดวกในการ รับ-ส่งงาน)

เตรียมเอกสาร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- รูปขนาด 1x1.5 นิ้ว
- ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่
- นัดส่งใบสมัครได้ที่เบอร์ 089-8944879,086-1148881