Warning: include(idshop.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\Inetpub\vhosts\ideaidoo.com\httpdocs\market\shop\idea\shopprint.php on line 4

Warning: include(idshop.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\Inetpub\vhosts\ideaidoo.com\httpdocs\market\shop\idea\shopprint.php on line 4

Warning: include(idshop.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\Inetpub\vhosts\ideaidoo.com\httpdocs\market\shop\idea\shopprint.php on line 4

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'idshop.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in D:\Inetpub\vhosts\ideaidoo.com\httpdocs\market\shop\idea\shopprint.php on line 4
ไอเดีย ไอดู ไอเดียดีดี มีมาให้ดู
 

รหัส : 736


เชือกปอหนีบรูป

ราคา 39 บาท

 
เชือกปอหนีบรูป : ประดับตกแต่งห้องด้วยภาพถ่าย เชือกปอ...ไม้หนีบไม้...และบอลเส้นด้ายสีสด ช่วยเพิ่มความแปลกตา ไม่ซ้ำใคร ให้ภาพถ่ายมีอิสระ ไม่ต้องจำเจอยู่ในกรอบอีกต่อไป

***ราคาต่อเส้น***1 เส้นมีบอล 3 ลูกและไม้หนีบไม้ 3 ตัว สำหรับหนีบรูปได้ 3 รูป

Size : 150cm.

ราคาปลีก 39 บาท
ราคาส่ง
19 บาท ตั้งแต่ 50 ชิ้นขึ้นไป
16 บาท ตั้งแต่ 100 ชิ้นขึ้นไป
13 บาท ตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป
11 บาท ตั้งแต่ 1000 ชิ้นขึ้นไป